Tích hợp web application vào website

Đã Đóng Đã đăng vào 3 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Chúng tôi cần người dùng đoạn code nguồn mở dưới link này và thay đổi code để tạo thành một trang trong web của chúng tôi:

[login to view URL]

Trong link có ghi rõ cách install web application như thế nào. Tôi cần người cài đặt để web application này được sát nhập vào web của chúng tôi.

HTML Website Build Python

ID dự án: #27025322

Về dự án

6 đề xuất Dự án từ xa 2 năm trước đang mở

6 freelancer chào giá trung bình$1196 cho công việc này

javedaasim

Xin chào. Chúng tôi sẽ hợp nhất và cài đặt ứng dụng mã nguồn mở này và tạo trang trên trang web của bạn. Tôi rất mong nhận được phản hồi của bạn. Chân thành, Jason A. DiscoveriTech

$2500 NZD trong 15 ngày
(43 Nhận xét)
6.4
suyashdhoot

Hi I am a very experienced statistician, data scientist and academic writer. I have completed several PhD level thesis projects involving advanced statistical analysis of data. I have worked with data from several comp Thêm

$1000 NZD trong 7 ngày
(24 Nhận xét)
5.6
bdcaroldata

Hi!, Hope you are doing well I have gone through your requirements. I am full stack developer. I can do this, Let have a quick discussion on your requirements. I will provide 100% result guarantee, quality work on t Thêm

$875 NZD trong 7 ngày
(10 Nhận xét)
4.3
ksservices1122

Ready to start the work on your project with immediate effect , we can discuss more over chat, thanks regards. Note : Final deadline and budget will be provided after complete discussion.

$800 NZD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0