Xây dựng web phim

Đã Đóng Đã đăng vào 1 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Cần làm 02 web xem phim với ~10TB phim.

Nếu được cần tư vấn:

-Giải pháp lưu trữ và streaming: chọn CloudFare hay Hydrax hay gì?

-Có chức năng quản lí quảng cáo của site

-Có chức năng thống kê theo dõi người xem của hệ thống

-Có chức năng quản lí nội dung và người dùng subscriotion bên cạnh 1 số nội dung cho miễn phí

-Có bản mobile thì càng tốt

Chi tiết trao đổi trực tiếp thêm

HTML Thiết kế đồ họa Thiết kế trang web Lập trình C# PHP

ID dự án: #36037093

Về dự án

8 đề xuất Dự án từ xa 11 tháng trước đang mở

8 freelancer chào giá trung bình$2250 cho công việc này

h2hvishwakarma

Hello there, As per my understanding you want to develop 2 Websites for Movies Download with subscription packages. We are a team of professionals working in this sector for the past 10 Years who can perfectly assist Thêm

$3000 USD trong 45 ngày
(323 Nhận xét)
8.6
davisclaimer

Hello, Greetings! I am a professional web developer with more than 6+ years of experience. I have strong knowledge of web development using NodeJS. In addition, I also have good experience with JS frameworks such as R Thêm

$2000 USD trong 7 ngày
(10 Nhận xét)
4.5