Xây 1 Web Phim Sex

Đã Hủy Đã đăng vào 3 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Hủy Thanh toán khi bàn giao

Mô tả chức năng website XXX

Front-End

I/ Dựa vào và làm như giao diện [login to view URL]

Back-end

II/ Tool đăng phim

- tự động down & upload phim lên Drive, xuất file tracking ( link drive/ link gốc/ Tên phim...)

- Tự động upload lên website

III/ Hệ thống check link phim die

- Tự động check link die

- Tự động download file bị die từ server phim backup rồi update lên drive rồi đăng lên website

HTML PHP Thiết kế trang web Thiết kế đồ họa CSS

ID dự án: #24692712

Về dự án

3 đề xuất Dự án từ xa 3 năm trước đang mở

3 freelancer chào giá trung bình$1750 cho công việc này

manhpham

Hello. How are you today? Nice to meet you. My name is Manh. I am developer from Vietnam with more than 10 years experience. I have rich experience in web and mobile development. I have regular job but i work as freela Thêm

$1125 USD trong 30 ngày
(28 Nhận xét)
5.0
mar00f

Hi Let's discuss this. -MUntasib.

$1125 USD trong 7 ngày
(1 Nhận xét)
1.4