Đã Đóng

Làm web server

Cần tích hợp xml request lập trình bằng dreamweaver. Mục đích load dữ liệu không load lại trang

Kĩ năng: HTML, Thiết kế trang web, PHP, CSS

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Ho Chi Minh City, Vietnam

ID dự án: #20520686

6 freelancer chào giá trung bình$173 cho công việc này

maysaxena

Dear Sir/ma'am, Greetings !! I have 8+ years of experience with my 50+ developers those are best in their [login to view URL] share me your queries with me , i assure you that i can give you full satisfaction of work .We a Thêm

$100 USD trong 7 ngày
(465 Nhận xét)
8.1
softcoats

Hi, I am Full stack developer having 6 years experience in technologies like Html 5, Css3, Bootstrap, JavaScript, jQuery, JS frameworks, Php, Laravel, WordPress. Let's have a quick conversation on the details to proce Thêm

$200 USD trong 7 ngày
(35 Nhận xét)
6.0
pakistansolution

Hello! I have read your description of a project. I'm a full stack web developer. I want to let you know that I have great experience in web development. I can professionally work on your project. I'm interested in you Thêm

$300 USD trong 7 ngày
(68 Nhận xét)
5.7
RachitGroup

Xin chào, Tôi đã đọc qua các chi tiết công việc của dự án của bạn và tôi hoàn toàn chắc chắn rằng tôi có thể làm dự án này rất tốt, tôi có hơn 5 năm kinh nghiệm trong đó. Tôi cung cấp - - Dịch vụ 24x7 cho khách hàng c Thêm

$200 USD trong 7 ngày
(1 Nhận xét)
0.0
gowtalkct

Hi i know what you wanna ,that is cross access by another protocol [login to view URL] that is easy to do for you

$100 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
DongPhuong1995

fgdgdgdfgdfgdfgdfgdfgdgdfgjghdfgkjhdfgkjfh fgdgdgdfgdfgdfgdfgdfgdgdfgjghdfgkjhdfgkjfh fgdgdgdfgdfgdfgdfgdfgdgdfgjghdfgkjhdfgkjfh fgdgdgdfgdfgdfgdfgdfgdgdfgjghdfgkjhdfgkjfhfgdgdgdfgdfgdfgdfgdfgdgdfgjghdfgkjhdfgkjfh fgdg Thêm

$140 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0