Làm web server

Đã Đóng Đã đăng vào 4 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Cần tích hợp xml request lập trình bằng dreamweaver. Mục đích load dữ liệu không load lại trang

HTML Thiết kế trang web PHP CSS

ID dự án: #20520686

Về dự án

6 đề xuất Dự án từ xa 4 năm trước đang mở

6 freelancer chào giá trung bình$173 cho công việc này

softcoats

Hi, I am Full stack developer having 6 years experience in technologies like Html 5, Css3, Bootstrap, JavaScript, jQuery, JS frameworks, Php, Laravel, WordPress. Let's have a quick conversation on the details to proce Thêm

$200 USD trong 7 ngày
(35 Nhận xét)
6.0
pakistansolution

Hello! I have read your description of a project. I'm a full stack web developer. I want to let you know that I have great experience in web development. I can professionally work on your project. I'm interested in you Thêm

$300 USD trong 7 ngày
(68 Nhận xét)
5.7
RachitGroup

Xin chào, Tôi đã đọc qua các chi tiết công việc của dự án của bạn và tôi hoàn toàn chắc chắn rằng tôi có thể làm dự án này rất tốt, tôi có hơn 5 năm kinh nghiệm trong đó. Tôi cung cấp - - Dịch vụ 24x7 cho khách hàng c Thêm

$200 USD trong 7 ngày
(1 Nhận xét)
0.0
DongPhuong1995

fgdgdgdfgdfgdfgdfgdfgdgdfgjghdfgkjhdfgkjfh fgdgdgdfgdfgdfgdfgdfgdgdfgjghdfgkjhdfgkjfh fgdgdgdfgdfgdfgdfgdfgdgdfgjghdfgkjhdfgkjfh fgdgdgdfgdfgdfgdfgdfgdgdfgjghdfgkjhdfgkjfhfgdgdgdfgdfgdfgdfgdfgdgdfgjghdfgkjhdfgkjfh fgdg Thêm

$140 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0