Web site quản lý thói quen cá nhân

Đã Đóng Đã đăng vào 3 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Project môn học sitemap gồm 10 trang. Đã có phân tích PA đầy đủ. Thời gian 8 ngày. Làm việc với người Việt Nam

HTML PHP JavaScript MySQL Web Hosting

ID dự án: #37427441

Về dự án

12 đề xuất Dự án từ xa 2 tháng trước đang mở

12 freelancer chào giá trung bình$78 cho công việc này

ForDesignSake

Hello, I'm really excited to help you "Web site for managing personal habits" project as per your requirements. so without wasting time, you can come to the chat/call and clear any questions you have. Looking forward Thêm

$80 USD trong 7 ngày
(53 Nhận xét)
6.2
marjanahmed13

Hello! My name is Marjan and I am an accomplished professional with a decade of experience in delivering outstanding projects. I understand you are looking for someone to design and build a web site and I believe that Thêm

$200 USD trong 7 ngày
(14 Nhận xét)
3.7
ramachoon

Hello there! My name is Ramachandran, and I am a Full-Stack web developer with over 10 years of experience. I specialize in creating dynamic and interactive websites and web applications. From designing captivating use Thêm

$60 USD trong 7 ngày
(6 Nhận xét)
3.7
vunguyen2607

hello em, a chuyên nhận các dự án, project môn học cho các bạn sinh viên, support tận tình, chuyên môn cao, có gì em nhắn anh rồi ae mình trao đổi ha

$80 USD trong 8 ngày
(2 Nhận xét)
2.6
alberto0621518

Hi !!! GIVE ME A CHANCE! I CAN DO YOUR PROJECT PERFECTLY! I read your job description and fully understood it. I have experience completing similar projects like this. If you hire me, I will provide the best service in Thêm

$60 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
RohanaArts

Rất vui được biết về dự án môn học của bạn với 10 trang sitemap và phân tích PA đầy đủ. Tôi tự tin có thể hoàn thành dự án trong thời gian 8 ngày. Hãy bắt đầu thảo luận chi tiết và kế hoạch làm việc trên kênh trò chuyệ Thêm

$80 USD trong 15 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
nguyevananh

I have 3 years of experience working with PHP, a server-side scripting language commonly used for web development. My expertise includes developing dynamic and interactive websites, implementing database connectivity ( Thêm

$45 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
nhatnoonoo001

- Mình tham gia được không ạ - Skill: +Front-end: html, css, javascript, bootstrap, thymeleaf, reactjs +Back-end: java, nodejs, javaSpring

$60 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0