Đã Đóng

Cần Người chỉnh web trên SquareSpace

3 freelancer chào giá trung bình$163 cho công việc này

kunaldigigyor

Xin chào Tôi đã trải qua đặc tả yêu cầu dự án của bạn và theo kinh nghiệm trước đây của tôi với điều này Tôi có khả năng làm dự án này. chúng tôi có hơn 7 năm kinh nghiệm trong ngành CNTT. Chúng tôi đã tạo ra hơn 200 Thêm

$200 USD trong 7 ngày
(6 Nhận xét)
4.4
RachitGroup

Xin chào, tôi hy vọng bạn khỏe Tôi đã trải qua Yêu cầu Dự án của bạn Rõ ràng, tôi hoàn toàn chắc chắn rằng tôi có thể thực hiện dự án này rất tốt, vì tôi có nhiều kinh nghiệm trong nhiệm vụ này và sẵn sàng 24x7 cho bạ Thêm

$200 USD trong 2 ngày
(7 Nhận xét)
4.2
hemantksingh002

Hi there, I have I have read your project requirements for My website is based on Squarespace but now I want to add one more language (Navigation).. And i am ready to accept this project and ready to proceed with the Thêm

$90 USD trong 2 ngày
(13 Nhận xét)
3.0