building simple react website

Đã hoàn thành Đã đăng vào 10 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã hoàn thành Thanh toán khi bàn giao

Run smoothly on localhost is enough, using typescript redux, no back end needed. All data get from fakeapi

HTML Typescript Redux.js LESS/Sass/SCSS

ID dự án: #35715210

Về dự án

9 đề xuất Dự án từ xa 10 tháng trước đang mở

Được trao cho:

datnt9

Hi, Tớ đã xem qua yêu cầu của phía cậu rồi và tớ cũng như team hoàn toàn có thể đáp ứng được nhu cầu của cậu. Với vai trò là quản lý dự án, tớ cùng team > 4 năm kinh nghiệm đã làm qua nhiều dự án IT lớn, xây dựng hệ th Thêm

$15 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

9 freelancer chào giá trung bình$53 cho công việc này

alexgurudewloper

Hi. Thanks for your job posting. I've read your job description carefully and I am confident that I can do your job perfectly in time. It is an ideal match for my skills and experience. I have 10+ years of programmin Thêm

$20 USD trong 7 ngày
(13 Nhận xét)
5.7
AlikAgaian

⭐⭐⭐It's me you're looking for.⭐⭐⭐ Hi, there. I am a specialist with 6 years proven experience in Full Stack development using Node.js,React.js. I have checked your project description thoroughly and I think that I can Thêm

$30 USD trong 1 ngày
(9 Nhận xét)
4.7
Unitechsol

Hi, Usman is available as Professional WordPress expert more than 5+ years I Believe In Quality, Rather Than Quantity.

$20 USD trong 1 ngày
(11 Nhận xét)
3.9
ZosneS

Hello I am a senior web developer with 7+ years of experience. I am familiar with MERN stack and Typescript. I have read your job description and I am sure I can help you. Please feel free to contact me for more discus Thêm

$300 USD trong 7 ngày
(3 Nhận xét)
4.0
aodinaev000

Hi there. I will be glad to help you with your react project. Message me so we can discuss further collaboration. Thanks.

$30 USD trong 1 ngày
(11 Nhận xét)
3.7