Find Jobs
Hire Freelancers

Xây dựng website

$1500-3000 USD

Đã đóng
Đã đăng vào 4 tháng trước

$1500-3000 USD

Thanh toán khi bàn giao
Mình cần người làm web truyện chữ, chức năng phức tạp nên cần người có kinh nghiệm làm web truyện chữ, lương từ 30tr-80tr, sẽ trao đổi chi tiết sau Yêu cầu thêm: Chỉ làm việc với người Việt Nam
Mã dự án: 37358180

Về dự án

25 đề xuất
Dự án từ xa
Hoạt động 3 tháng trước

Bạn muốn kiếm tiền?

Lợi ích khi chào giá trên Freelancer

Thiết lập ngân sách và thời gian
Nhận thanh toán cho công việc
Phác thảo đề xuất của bạn
Miễn phí đăng ký và cháo giá cho công việc
25 freelancers are bidding on average $3.238 USD for this job
Avatar người dùng
Can we communicate in English?I can develop your website in custom development approach using React.js, Node.js and MongoDB which will be highly secured and much better in performance compared to ready CMS like Opencart or Wordpress. I will design your website in Adobe XD and once design is approved then we will go for development.
$2.000 USD trong 15 ngày
5,0 (237 nhận xét)
8,3
8,3
Avatar người dùng
Hello there! My name is Kishore and I am a Full Stack developer with over 10 years of solid experience in Web and App Development. I understand that you're looking for someone to build a website and specialize in web design, functions and programming. From my background in software engineering and completed courses in web design, app development, and programming, I have honed my skills to understand the intricacies of the business market and cater to consumers' needs effectively. I believe I am the best fit for this project due to my extensive experience in web development, specifically designing web pages with complex functionality requirements. My team and I are highly skilled in using frameworks such as WordPress, PHP (Codeigniter and Laravel), Python, React, Angular, etc. We're also well-versed in MVC frameworks and OOPS-based languages. This knowledge enables us to successfully complete projects of enterprise level with finesse. End You can reach me directly if you would like to discuss further or get me to sign an NDA. Thank you for your consideration. Regards Adamya
$2.250 USD trong 7 ngày
4,7 (160 nhận xét)
7,6
7,6
Avatar người dùng
Xin chào, Bạn cần ** Phát triển trang web truyện *** Tôi có kinh nghiệm phát triển các trang web truyện phức tạp. Tôi đã phát triển trang web cho nhiều khách hàng, bao gồm các nhà xuất bản và tổ chức giáo dục. Tôi cũng đã phát triển các trang web cho nhiều thể loại khác nhau, bao gồm tiểu thuyết, phi hư cấu và tiểu thuyết tương tác. Cảm ơn tôn trọng Julian
$2.500 USD trong 7 ngày
4,6 (94 nhận xét)
7,7
7,7
Avatar người dùng
Chào bạn! Tôi đã ứng tuyển vào công việc cụ thể này vì tôi không chỉ đáp ứng mà còn vượt qua tất cả các yêu cầu của dự án này. Tôi có thể đảm bảo với bạn rằng, nếu có cơ hội, chúng tôi sẽ thành công và bạn sẽ gặt hái được sự hài lòng lớn lao. Ngoài ra, tôi không bao giờ nộp đơn vào một công việc không phù hợp với kỹ năng của mình. ***40 giờ mỗi tuần Tôi sẵn sàng làm việc*** *** bạn sẽ theo dõi tất cả tiến độ của dự án thông qua trình theo dõi *** Vui lòng mở cửa sổ trò chuyện để tôi có thể chia sẻ một số mẫu công việc trước đây của mình nhằm tự tin hơn trong công việc và thuê tôi liên tục. Tôi đã làm việc trên rất nhiều dự án như Bất động sản, Cửa hàng tạp hóa, Rao vặt, Bản sao Instagram, Taxi, Giao hàng, giao đồ ăn, Quản lý hàng tồn kho, Phần thưởng, Truyền thông xã hội, Nhà cung cấp dịch vụ theo yêu cầu, Dinh dưỡng, quản lý trường học, Pos, Thương mại điện tử, Đặt chỗ sự kiện, v.v. Tôi hoàn toàn tận tâm thực hiện công việc của mình rất hiệu quả và ít tốn thời gian hơn. "Mong nhận được phản hồi tích cực của bạn, vui lòng mở cửa sổ trò chuyện để biết thêm chi tiết" Cảm ơn. về, Christina
$1.500 USD trong 30 ngày
4,9 (18 nhận xét)
6,2
6,2
Avatar người dùng
Greetings! I'm a professional in providing high quality website creating service. I am a top-rated freelancer with about 15 years of experience, having served about 700 satisfied clients. I provide 100% original work and unlimited revisions. Please message me to see my previous work. Thanks, Revival
$1.500 USD trong 14 ngày
4,9 (38 nhận xét)
6,0
6,0
Avatar người dùng
I have more then 10 year’ experienced in development and expert in Mobile Development. As i am expert, I can build it according to your requirements. Because I have a lot of the experiences about these fields, I can build your project as soon as possible perfectly. I offer excellent software quality work and provide the best support on your project. If you give me this job, I will do my best to finish your job until your timeline. Ready to discuss with you about the task now. Thank you for the reading.
$1.500 USD trong 7 ngày
4,8 (50 nhận xét)
5,9
5,9
Avatar người dùng
- I'm Nitin from SoftwareLinkers, and I understand that you're looking for someone to create a website for you that can handle complex functions and features. With over 15 years of experience in software development, including web design and development, I am confident that my team can provide the best solutions for your project needs. Our team consists of highly skilled professionals with extensive knowledge in various technologies such as HTML, PHP and Website Design. We also have a team of designers who can create the perfect website template for your business needs. - Additionally, our services include providing support for all aspects of website development such as WordPress plugins and IT strategy & consulting. We also offer data analytics and digital marketing services to help boost your sales online. - Our commitment to quality ensures that your website is delivered on time with optimum resolution so that you can get the most out of it without compromising on quality.
$1.500 USD trong 8 ngày
4,9 (22 nhận xét)
4,5
4,5
Avatar người dùng
Chào bạn! Đã tìm hiểu sâu về các yêu cầu của bạn như thông số kỹ thuật Phát triển Trang web. Chúng tôi kết luận rằng chúng tôi có thể làm điều này một cách dễ dàng. Và chúng tôi sẽ làm điều đó theo yêu cầu của bạn. Và bạn sẽ rất vui khi thấy công việc của chúng tôi. Và chúng tôi đảm bảo với bạn rằng cuối cùng bạn sẽ thưởng cho chúng tôi sau khi xem tác phẩm của chúng tôi. Cảm ơn. Với những lời chúc tốt đẹp nhất, Ahianushashim Technologies
$1.800 USD trong 20 ngày
5,0 (5 nhận xét)
3,4
3,4
Avatar người dùng
Hello there! I am a full-stack developer with over 8+ years of experience in website and mobile app development. I have worked on multiple projects with different clients all over the world to deliver quality-driven bug-free websites and mobile applications. I understand that you are looking for someone to create a website with complex functionality such as web design, eCommerce systems, desktop applications and more. Additionally, we would need to communicate frequently throughout the project to make sure everything is running smoothly. My team and I are available 24/7 with client support so that you don't have to worry about any issues. We also offer one month of free maintenance after the project so that you don't have to pay anything else until then. Finally, my team is specialized in large-scale projects with lots of requirements so you can rest assured that your needs will be taken care of by us...
$2.250 USD trong 7 ngày
4,5 (4 nhận xét)
3,2
3,2
Avatar người dùng
Hi I understand that you are looking for someone to build a website but with complicated functionality that needs attention to detail and the ability to scale quickly. I am confident that I can deliver an MVP-oriented development process that will meet your needs exactly. I also have expert level knowledge of Graphics & Web design and I can suggest you good ideas to make your website look modern, clean and attractive. I am available to discuss this project further if needed. Please feel free to reach out if you have any questions or would like more information about me or my skillset.
$2.250 USD trong 30 ngày
5,0 (1 nhận xét)
1,7
1,7
Avatar người dùng
Hi client, Great to meet you. I read your job description, and I understand you are looking for an expert who is well-versed in PHP and its frameworks such as WordPress. So I have enough knowledge on how to edit the code and create varibale themes clients wish. As a TOP software engineer, I am very confident in this project. My core skills for this project are ✅ PHP and its frameworks such as Yii, Laravel, Symfony, WordPress, Magento ✅ Java&JavaScript, HTML5, CSS3, SCSS, SASS ✅ MySQL, PostgreSQL, MongoDB, MS Access ✅ Cloud computing such as AWS, Azure DevOps, Google Cloud ✅ API integration - Amazon, eBay, Oracle, Payment integration, Social API, Google Map, etc ✅ GitHub, Agile, Slack, Trello I have a very responsible attitude and I am a dedicated guy who is hard working. And I am full-time available in your time zone . I like to communicate freely with team members and my English conversation skill is very helpful to speed up, improve the quality of the project. I have full experience with full-stack development of Web/Android/iOS/Desktop applications for more than 8 years. I am very proud of my work. Reply to this message and let me know when would be a good time for us to connect this week. Hope to work on your project. Best regards
$2.250 USD trong 7 ngày
5,0 (3 nhận xét)
1,9
1,9
Avatar người dùng
Hello, Thanks for your job posting. I have been working as a web developer for 7 years. I believe I can help you with 100% satisfied results. I am ready to start immediately and can complete with high-quality, fast speed as you want. Please start the chat and lets discuss it. Regards
$2.000 USD trong 20 ngày
5,0 (1 nhận xét)
1,8
1,8
Avatar người dùng
Hello, my name is Aldin Jonuzović and I am a professional freelancer that has extensive experience in the field of graphic design and web design. I have worked on many projects that require someone to create webpages with complex functionality such as responsive websites and user interface/ux design. From my extensive experience in these fields, I am confident that I can provide you with the best solutions for your project. I understand that you are looking for someone to create a website with web page layout features that require complex functionality such as responsive websites and user interface/ux design. Additionally, I am available to provide comprehensive services such as graphic design (logos, business cards, flyers, banners), web design (responsive websites), digital marketing materials (social media ads), as well as branding consultations and development. I believe that my skillset makes me the perfect fit for this project - specifically my expertise in C# Programming, Graphic Design and HTML which enables me to produce high quality services while responding quickly to client requests and adherence to deadlines. As part of my commitment towards providing outstanding service quality, I would like to reassure you that my satisfaction is my priority when working on projects.
$1.500 USD trong 7 ngày
0,0 (0 nhận xét)
0,0
0,0
Avatar người dùng
Hello,I am Larry, it's nice to meet you! After carefully examining your project's specifics, I'm enthusiastic about submitting this bid proposal. I want to emphasize my extensive experience and my commitment to handling this task efficiently while maintaining a professional and dedicated approach, ensuring a timely and polished result. Throughout our partnership, my goal is to align my work precisely with your requirements, ensuring that the final output not only meets but surpasses your expectations. Your satisfaction is my utmost priority, and I am dedicated to providing a service that not only satisfies your needs but also enhances the value and quality of your project. I eagerly await the opportunity to contribute to the excellence of your project, and I am confident that my approach will not only meet your expectations but also make a lasting impact. Thank you for considering my bid, and I'm excited to embark on this journey with you. Thanks!
$1.500 USD trong 3 ngày
5,0 (1 nhận xét)
0,2
0,2

Về khách hàng

Cờ của VIETNAM
Ho Chi Minh City, Vietnam
0,0
0
Thành viên từ thg 10 26, 2023

Xác thực khách hàng

Cảm ơn bạn! Chúng tôi đã gửi email chứa đường link để bạn lấy tín dụng miễn phí.
Đã xảy ra lỗi trong khi gửi email của bạn. Hãy thử lại.
Người Dùng Đã Đăng Ký Tổng Số Việc Đã Đăng
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Đang tải xem trước
Đã cấp quyền truy cập vị trí.
Phiên đăng nhập của bạn đã hết hạn và bạn đã bị đăng xuất. Hãy đăng nhập lại.