Xây dựng website cho tôi

Đã Đóng Đã đăng vào 4 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Tôi muốn xây dựng trang web về giáo dục, cung cấp cho khách hàng thông tin về: Lịch học sắp khai giảng, thông tin các khóa học, hình ảnh học viên, cơ sở vật chất và kiến thức chuyên ngành

HTML Thiết kế trang web Thiết kế đồ họa PHP MySQL

ID dự án: #36867579

Về dự án

14 đề xuất Dự án từ xa 3 tháng trước đang mở

14 freelancer chào giá trung bình$180 cho công việc này

Champian

Can we communicate in English ? Do you have technical preference for your website ? DO you have UI design ready? Message me to discuss more.

$250 USD trong 15 ngày
(238 Nhận xét)
8.3
superiar

In Which Technology/Platform you want to build Education website ? Any Preference ? Do you have design ready for the website or we need to design & develop it from scratch ? Let's discuss further requirements about Thêm

$250 USD trong 10 ngày
(626 Nhận xét)
8.3
uxdev

[✔] WEB EXPERT: You have received a 30% discount ($45) on Project 'Xây dựng website cho tôi'. (Recently finished a comparable work) - As a result, you should expect better outcomes in a shorter period (3 days). (Immedi Thêm

$105 USD trong 3 ngày
(74 Nhận xét)
7.0
engruhulajom

Hello Dear! Good Day! Hope you are doing fine. This is Ruhul Ajom Sagor. I am an expert "Web Developer" with 10+ years of working experience in PHP, HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery, Bootstrap, MySql, and different Fr Thêm

$90 USD trong 3 ngày
(1 Nhận xét)
0.9
fullstackshiv

Xin chào, tôi đề xuất xây dựng một website về giáo dục, cung cấp cho khách hàng các thông tin về: Lịch khai giảng, thông tin khóa học, hình ảnh học viên, cơ sở vật chất và kiến thức chuyên ngành. Trang web này sẽ phục Thêm

$140 USD trong 15 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
artemhavriliuk1

Hello, my name is Maria and I am a well-qualified Full Stack Developers with 8+ years of related experience. I specialize in working with a wide range of programming utilities and languages such as React, Vue, Angular, Thêm

$140 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Jolliepham

I am confident that my experience as a website development make me the perfect fit for your project. With over 2 years of experience in this field, I have gained extensive knowledge on how to create an intuitive and vi Thêm

$140 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
TranVanLap

Dự án này mình có làm luôn be không ạ, hay chỉ làm front end làm trang landing page thôi.

$140 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0