Đã Đóng

Chỉnh sửa website dạng HTML

Yêu cầu:

- Chỉnh sửa được giao diện web trên nền HTML và CSS;

- Up source code lên host;

- Chỉnh PBN giống như link lịch sử trên trang [login to view URL];

+ Làm lại giao diện nếu bị vỡ (cấu trúc CSS, hình ảnh);

+ Xóa link out trong source down về;

+ Cập nhật hình ảnh nếu bị mất;

+ Chèn đúng từ khoá và link theo yêu cầu;

+ Không chèn các link ngoài danh sách yêu cầu;

- Làm đúng deadline, đúng chất lượng.

Kĩ năng: CSS, HTML

Xem nhiều hơn: static html import website baker, template email blast html document website link, flash elements html based website, flash html version website, insert html flash website, html file website, simple html restaurant website, basic html store website, html codes website cams, html footer website, translate html code website, html photography website templates, html code website carpet calculator, adding html flash website, need html border website, html mail website, convert html php website flash

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Vietnam

ID dự án: #13988829

21 freelancer chào giá trung bình₫11244946 cho công việc này

lss007

" Chào bạn ✦ Bạn có thể chia sẻ thêm thông tin về dự án ở đây? ✦ Chúng ta có thể trò chuyện nhanh ngay bây giờ để chúng ta có thể thảo luận ngắn gọn về dự án? Tôi sẵn sàng cho một cuộc phỏng vấn từ thứ hai đến t Thêm

₫16578947 VND trong 8 ngày
(77 Nhận xét)
7.2
gopalvora

Hi I have gone through the details of your project and we find it well within our capabilities. I offer a wide range of services, including Web design, PHP/MySQL web application development, Open sources like Joo Thêm

₫11082474 VND trong 17 ngày
(252 Nhận xét)
7.7
abstractsoftweb

Hello there, Hope you are doing great..!! Going through your project description we understand that you are looking for an experienced team of professional developers and designers to work on your assignment. We Thêm

₫11315789 VND trong 10 ngày
(107 Nhận xét)
7.1
vranjan

Dear Hiring Manager, My work experience as shown in my profile have helped me develop mastery in Website design & development. Please have a look of my recent work. [login to view URL] https://s Thêm

₫11944444 VND trong 10 ngày
(166 Nhận xét)
6.9
MikeAscendancy

I am ready to do it right now and will finish this very soon. I will start work just after awarding this project. Please contact me if you want quick response and best quality. Thanks.

₫11944444 VND trong 10 ngày
(120 Nhận xét)
6.3
imphasys

Hi there, I’d like to be considered for your job position. I’m a Software Developer with a strong background team for developing android, web application, SEO & Social media marketing. I can turn your requirement in a Thêm

₫11944444 VND trong 10 ngày
(49 Nhận xét)
6.2
designju

I have read the description and understand your requirements. i am available right now... to work on this job... Client satisfaction is my first priority that’s why I always try to provide best and fast services. Thêm

₫11944444 VND trong 10 ngày
(27 Nhận xét)
5.4
FreelancerNasim

Dear Sir/Madam With humble respect and as a senior web programmer, i would like to request you highly to give me a chance to work on your project. Over the last 5 years, I have been working as a Web Developer. Thêm

₫11944444 VND trong 10 ngày
(41 Nhận xét)
5.6
pardhansingh57

Kính thưa Giám đốc Tuyển dụng,  Tôi có thể STRAT NOW.  Tôi đã đọc cẩn thận các yêu cầu của bạn.  Tôi là chuyên gia trong các lĩnh vực này wordpress, html, css / ít hơn, bootstrap, presatshop, shopify, joomla, đáp ứn Thêm

₫11944444 VND trong 10 ngày
(89 Nhận xét)
5.6
cherrystuart83

Hello Sir/Madam, We are the team of IT professionals, with experience of 6+ years in Web technologies/Mobile Application development , software development. We have successfully worked with Joobi, Joomla, Joomsocial a Thêm

₫8000000 VND trong 2 ngày
(53 Nhận xét)
5.0
SoftoMozo

Run by IITians and based in Delhi, India, we cover complete horizon of Software development and Online solutions and services. Visit our portfolio at [login to view URL] or here on freelancer. We are a team of skilled y Thêm

₫11944444 VND trong 10 ngày
(5 Nhận xét)
4.7
₫11944444 VND trong 5 ngày
(18 Nhận xét)
4.7
pinkcitysolution

Dear Hiring Manager, My work experience as shown in my profile have helped me develop mastery in Website design & development. Please have a look of my recent work. [login to view URL] https://s Thêm

₫11944444 VND trong 10 ngày
(20 Nhận xét)
4.9
subha

Hello Sir/Madam, We are very interested for this website development project as per your all functionality. We are Creative knot a very fast growing IT organization based out of our development center in India. We Thêm

₫9722222 VND trong 15 ngày
(23 Nhận xét)
5.0
akrontechnohub

Hi There! As we go through your requirements, you are Looking for web development. Let me discuss with my team then we will give you perfect time and cost for entire work. We have good professional development te Thêm

₫11944444 VND trong 10 ngày
(11 Nhận xét)
4.0
reddysir2016

Experts from IIT India ‘Dedicated Developer Service’ gives you access to Single or team of Dedicated Developers / Programmers, exclusively working for you on your projects at our software development outsourcing center Thêm

₫11944444 VND trong 10 ngày
(3 Nhận xét)
4.0
tnhienitman

Chào bạn, mình là Nhiên, Mình đã đọc yêu cầu của bạn và có thể thực hiện nó trong vòng 10 ngày. Bạn vui lòng gửi yêu cầu cụ thể về website, source các link và từ khóa bạn muốn, chúng mình có thể cùng thảo luận trước Thêm

₫10000000 VND trong 10 ngày
(13 Nhận xét)
3.6
MPRsoftware

Yes, I will do that work, let's clarify the requirement in details also if you want us to share our skill and previous work let us know.. hope to hear you soon.. Thanks & Regards Kamal

₫11944444 VND trong 10 ngày
(4 Nhận xét)
3.2
hemaryaan

we have good hand on experience on website designing and development. we will build your project within 10 days from the starting of the [login to view URL] we will design a demo and show it to you after confirmation furth Thêm

₫8611111 VND trong 10 ngày
(1 Nhận xét)
0.4
qviet92

• I have 2 years programming experience in designing & developing websites or web based applications using .NET technologies. • Experience of working effectively as part of a team. • Experience and have knowledge of Thêm

₫11944444 VND trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0