Đã đóng

I would like to hire a SEO Expert

Dự án này đã nhận được 103 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $133 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
103
Mô tả dự án

Looking to hire html coder for one-time project to clean up duplicate content and improve meta tags for SEO/Search optimization for www.ecoselectfurniture.com. When successful, want to hire ongoing SEO basis on monthly rate.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online