Làm 5 bài tập về php, jquery, javascirpt, html, ajax

Đang Thực Hiện Đã đăng vào 2 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đang Thực Hiện Thanh toán khi bàn giao

Vào chiều thứ 4 ngày 23 tháng 6 cần người làm làm 5 bài tập về php, jquery, javascirpt, html, ajax

HTML5 JavaScript AJAX jQuery PHP

ID dự án: #30613720

Về dự án

3 đề xuất Dự án từ xa 2 năm trước đang mở

3 freelancer chào giá trung bình$33 cho công việc này

atom0214

Chào, Mong là mọi việc đều ổn. Tôi sẽ làm bài tập của bạn vào ngày 23 tháng Sáu. Hãy bắt đầu một cuộc trò chuyện nhỏ để chúng ta có thể thảo luận thêm. Cảm ơn Tiếng tây ban nha

$30 USD trong 1 ngày
(44 Nhận xét)
5.1
ethereal3322

Hello. @@ success @@ Thanks for your posting. My focus point is to give best results which is above the clients expectation. I am a professional developer with 8+ years experiences PHP AJAX and jQurey. I will provid Thêm

$30 USD trong 2 ngày
(1 Nhận xét)
0.8
vinhtq96142

mình có thể nhận công việc này và hoàn thành đúng như thoả thuận. Mong nhận được thêm nhiều dự án của bạn!

$40 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0