Đã Đóng

JOB SEEKERS

WTB MANPOWERS We wish to inform you that we have job vacancies in Hilton Hotels and Resort. Do you wish to work at Hilton Hotels? We have vacancies in various departments of Hilton Hotels and Resorts. If you are interested to work at Hilton Hotels and Resort in your country kindly apply. Our website is currently under construction and which should be ready in the month of November.

Regards,

Martins Lucas

Manager WTB MANPOWERS

Kỹ năng: Nhân sự, Tuyển dụng

Xem thêm: martins lucas manpowers, seekers job, resources recruitment, human resources job, job human resources, recruitment job, job vacancies construction, construction recruitment, vacancies recruitment, lucas, job vacancies recruitment, job recruitment, construction job, human resources recruitment , job recruitment website, wtb manpowers, wtb, job manager, vacancies, website apply job majored, job seekers website india, job seekers website, job seekers sign website, meetupcom website currently available, ready recruitment website

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Nigeria

Mã Dự Án: #1607630

1 freelancer đang chào giá trung bình $250 cho công việc này

uthmankheil89

Hey will do this job

$250 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0