Đã đóng

Crear una aplicación de reservas de pruebas de manejo para iPad / Test-Drive booking app for iPads

Dự án này đã nhận được 12 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $515 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
12
Mô tả dự án

Necesito crear una aplicación para iPad que permita hacer reservas de citas para pruebas de manejo en un concesionario de autos.

- INICIO: Vídeo de Intro

- SELECCIÓN DE AUTO: Imágenes de los modelos disponibles para prueba de manejo

- INFORMACIÓN PERSONAL: Nombre, celular, email, edad, género

- SELECCIÓN DE FECHA Y HORA: Calendario con horas para reservar prueba.

ENVIAR - una vez enviado una persona interna recibirá un email con la información del registrante; y el registrante un correo de confirmación/recibo.

/ / / / / / / / / / / / / /

I need to create an iPad app that will allow you to book appointments for driving tests at a car dealership.

- HOME: Intro video

- CAR MODEL SELECTION: Images of models available for test drive

- PERSONAL INFORMATION: Name, cell phone, email, age, gender

- SELECTION OF DATE AND TIME: Calendar with hours to reserve a test-drive.

SEND - once sent an internal person will receive an email with the information of the registrant; and the registrant a confirmation email/receipt.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online