Need technical assistance for my iPod video 5th generation

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $10 - $30 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 2

Mô Tả Dự Án

I need to communicate with someone who owns an iPod video 5th generation model.

I want to know two things:

1) What is the quickest way to shut down my iPod video 5th generation? I came across the following video on YouTube: [url removed, login to view] - however, these instructions seem very tedious. I would like to a quicker method.

2) How can I select automatic shuffle for my songs?

A quick payment of $10 USD will follow.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online