Đã đóng

Write an iPad application -- 2

Dự án này đã nhận được 25 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $14 AUD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$2 - $8 AUD / hour
Tổng đặt giá
25
Mô tả dự án

Need iPad application which will be used as Proposal Builder.

Collecting Customer Details

Solution/Proposal - Table format

Drop down lists for selecting different products and pricing will be generated based on the product selected.

There will be some fields which will be connected to reference table in background to reflect the information in proposal.

Once the application in built I should be able to update the information in reference tables which will reflect changes in proposal.

There will be submit/generate proposal button at the end which will generate the proposal in .pdf file and user should be able to email it directly from iPad.

Additional information and proposal format will be provided at later stage.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online