Đã Đóng

Write an iPad application

3 freelancer đang chào giá trung bình ₹25926 cho công việc này

DharmeshGsonani

A proposal has not yet been provided

₹20000 INR trong 6 ngày
(7 Nhận xét)
3.5
EliZhang221

iPhone | iPad | Android | FireBase | Swift3 | ObjectC | WebSite | Cordova | I have these skills under my belt. this is my previous Dating app Screenshot. [login to view URL] [login to view URL] http:// Thêm

₹30000 INR trong 10 ngày
(3 Nhận xét)
2.2
₹27777 INR trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0