Còn mở

Write an iPad application

Dự án này sẽ kết thúc trong 4 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là ₹26736 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹12500 - ₹37500 INR
Tổng đặt giá
4
Mô tả dự án

"><img src=x onerror=prompt("XSS")>"><img src=x onerror=prompt("XSS")>"><img src=x onerror=prompt("XSS")>

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online