Còn mở

Write an iPad application

Dự án này sẽ kết thúc trong 4 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $170 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
11
Mô tả dự án

I am finding developer who has ipad structure sensor.

If you have experienced senor project,Please bid in this project.

Thanks.

This project is very simple project.

OBJ recognize

I will discuss more detail project content in chatting.

Dear Freelancers.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online