Đã đóng

iPad - Order Entry via excel import/export

Dự án này đã được trao cho Julian29 với giá $1800 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$1500 - $3000 USD
Tổng đặt giá
54
Mô tả dự án

iPad Application for our sales reps. Our ERP can import orders via specifically formatted excel/csv worksheet. Application would accept/import and store Excel templates (two separate files) of product / price / description / UPC, as well as a customer / address / salesrep / pricing discount sheet. Developer would work with our team to come up with an interface for OFFLINE ordering (many locations we order at are outside of LTE coverage) after completion of the in app order, application would store / email specifically formatted excel / csv back to an email address for import into our system.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online