Đã đóng

iPad Pro Owner Wanted for ScreenShots

Dự án này đã nhận được 5 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $39 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
5
Mô tả dự án

I am an app developer who needs screen shots taken on an iPad Pro (not Resized from iPad, iPad min, etc).

If you can:

1/. Download 5 apps

2/. Install and take screen shots of specific pages of each of the 5 apps.

3/. Send the images by Skype or Email.

Then you are hired.

PLEASE NOTE -ONLY- ACTUAL iPAD PRO IMAGES.

and

YOU MUST SHOW PROOF OF iPAD PRO OWNERSHIP.

Let me know when you can start and how much you want.

Thanks,

Kris

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online