Đã hoàn thành

Get me IPA for my App in Xcode

Dự án này đã kết thúc thành công bởi MobileService với giá $25 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
10
Mô tả dự án

Need to get my IPA for my project in xcode. Need this done within 10 minutes. When i try it gives me some errors. But im not expert. Via teamviewer

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online