Đã đóng

Integrate APIs in existing iOS application

Dự án này đã nhận được 20 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹12041 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹1500 - ₹12500 INR
Tổng đặt giá
20
Mô tả dự án

Hello,

I have an ios application. It works similar to this android apk:

[url removed, login to view]

We need to integrate a set of APIs in the application as per this document:

[url removed, login to view]

Here is the set of APIs that need to be integrated.

[url removed, login to view]

Here is basically how the room scene going to be changed further:

[url removed, login to view] this folder contains reference images present scene used and the new set that shall be used as well.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online