Đã đóng

Need iOS Game Developer + Designer

Dự án này đã nhận được 48 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $2929 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$750 - $1500 USD
Tổng đặt giá
48
Mô tả dự án

Need iPhone game developer. Need design + developer.

1)2048

2)traffic racer

3)flow

4)doodle jump

5)8 ball pool

6)mario

7)hill climb

8)fruit ninja

9)minion

10)candy crush

Reskin the apps, and change the name.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online