Đã đóng

Need iOS Game Developer (READ DESCRIPTIOn)

Dự án này đã nhận được 35 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $1920 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$750 - $1500 USD
Tổng đặt giá
35
Mô tả dự án

Need iPhone game developer to develop one app. The app will have 10 mini games inside of it.

1)2048 2)traffic racer 3)flow 4)doodle jump 5)8 ball pool 6)mario 7)hill climb 8)fruit ninja 9)minion 10)candy crush

You will need to reskin these games / change the designs, and change the game name. I need one developer not a team. I need design and development. Need highquality games. Again DO NOT APPLY IF YOU ARE A TEAM. Only individuals apply. This can be a long term opportunity.

Only proposals starting with 'I AGREE' , will be responded to. Thanks

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online