Đã đóng

iOS reservation screen

Dự án này đã được trao cho idragon712 với giá $147 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
31
Mô tả dự án

I need to create view to display the reservation as the attached screen it read from json and display them, the reservation has three state upcoming, inhouse and others, the user can edit delete or add a new event from the top there is a filter and sort ability also there is by day view

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online