Đã đóng

simple fix for firebaseStorage and data that is saved locally

Dự án này đã được trao cho kantisuthar với giá $30 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
7
Mô tả dự án

i have data that are being downloaded from firebase storage and it is saved to local database on the phone. What i want to do is every time the app starts it should check if the data on the local database matches the data on firebase and if it doesn't the old file on the phone should be deleted and it should give the user the option to download it again.

** 1 Milestone will be created but it's not gonna be released until i get the source code and test it first and check that it does exactly what i asked for, then i will release it **

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online