I want a Function written in Swift 3

 • Tình trạng Đã Hoàn Thành
 • Ngân sách $250 - $750 AUD
 • Tổng Lượt Chào Giá 7

Mô Tả Dự Án

I want a function in swift 3 that takes an array of TS video urls and combine in one video then convert that video to mp4 and save in the document directory. The saved mp4 file must work perfectly with AVPlayer.

The TS files is stored locally so the urls of those files are document directory urls.

example :

func magic_code (all_links : [url], name_of_the_result_video : String){ //Code }

The function must be written in swift3, well documented ,and works 100%

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Hoàn thành bởi:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online