Đã Đóng

Business Process Manager - Portuguese Speaking

1 freelancer đang chào giá trung bình $388 cho công việc này

Julianajjd

i'm a New freelancer and i can help you if that. I'm from Brazil and i can speak portuguese frech and italian also.

$388 USD trong 4 ngày
(0 Nhận xét)
0.0