Đóng

International magazine layout

Dự án này đã nhận được 17 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $239 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
N/A
Tổng đặt giá
17
Mô tả dự án

We are looking for a creative designer to create templates for our magazine: cover, summary, interview, editorial, chapter divisor and others.

Our magazine is targeting the high-end market, mainly CEO's and other senior positions.

We have developed the basic concepts in PDF but we are looking for a creative designer to take it to another level, specially in what concerns the high-end market.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online