Đã Đóng

We're looking for Caricature artist

I am throwing a party for my husband. I am looking for a caricature artist to draw some of the guest. We will have about 30 people here at our house, families. I would like to hire an artist for a couple of hours. I live in Scripps Ranch, San Diego.

Kĩ năng: Minh họa, Tranh biếm họa & Phim hoạt hình, Illustrator, Thiết kế đồ họa, Thiết kế logo, 2D Drawing, Thủ công & Mỹ nghệ, Book Design, Thiết kế sách quảng cáo, Catalog Design, Color Grading, Corel Draw, Thiết kế sáng tạo, Lao động phổ thông, Graphic Art, Local Job, Odd Jobs, Performing Arts, Print Design, Thiết kế hình xăm, Mĩ thuật, Visual Design

Địa điểm: San Diego, United States

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) San Diego, United States

ID dự án: #33706592

6 freelancer chào giá trung bình $60/giờ cho công việc này

(4721 Nhận xét)
9.2
(1454 Nhận xét)
8.5
(1820 Nhận xét)
8.5
(1683 Nhận xét)
7.9
(608 Nhận xét)
7.6
(24 Nhận xét)
5.3