Đã Hủy

Design of building

Design of 2 floor building, all drawings of the building are attached. Also examples of what should be done are attached.

Kỹ năng: Minh họa

Xem thêm: building drawings, floor building design, building floor design, design drawings, hostel design floor drawings, drawings design, illustration building, masthead design examples, landing page design examples, building illustration, trifold design examples, modern logo design examples, illustration drawings, building design statement

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Moscow, Russian Federation

Mã Dự Án: #1699699

1 freelancer đang chào giá trung bình $100 cho công việc này

Rajmilla

Hey 2 young architects over here, pls see portofolio

$100 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0