Đang Thực Hiện

Marcomm Project # 051311

Marcomm Project # 051311

Kỹ năng: Minh họa

Xem thêm: marcomm project 0526, illustration project, marcomm, marcomm project, layout project, flash project maker, mfc project, project database online quiz, attiny2313 project, medical store project

Về Bên Thuê:
( 14 nhận xét ) Hong Kong, Hong Kong

Mã Dự Án: #1059348

Đã trao cho:

BORZLIFE

It's me :)

$35 USD trong 1 ngày
(1 Đánh Giá)
1.1

2 freelancer đang chào giá trung bình $268 cho công việc này

Nue

Please, check your PM.

$500 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0