Đang Thực Hiện

Private Job for Manu

Đã trao cho:

hostme03

Hello, i can get it done.

$120 USD trong 3 ngày
(17 Đánh Giá)
5.5

2 freelancer đang chào giá trung bình $135 cho công việc này

yuvraj52

hi sir send me the details to start the project

$150 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0