Đang Thực Hiện

project for pixholic

Please remove the three carnival images and please remove the people from the illustration provided a few days ago.

Kỹ năng: Minh họa

Xem thêm: carnival, pixholic, project company days java, process project marketing days, people illustration, google banner days ago, free vector illustration people, project managment days, illustration project

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét ) Yorktown Heights, United States

Mã Dự Án: #1606344

Đã trao cho:

pixholic

Hi There, Lets start. Regards, Ashish

$10 USD / giờ
(13 Đánh Giá)
3.9