Đang Thực Hiện

Sceneries for kids puzzles - for JayOfArtistika only

Need puzzle templates for a kids puzzle. We will create a mobile phone game out of this. This project is for jay of artistika only.

Kĩ năng: Minh họa

Xem nhiều hơn: sceneries kids, puzzle game project, JAY, kids mobile, mobile kids, mobile illustration, illustration game, puzzle project, templates kids, kids project, game kids, game templates, puzzles game, PUZZLES, jeopardy game project online, free game project, game project as3, need roulette game project windows, outsource game project, car racing game project information, browser game project, kids online simple game, game project java, game project online

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Vienna, Austria

ID dự án: #1629432

1 freelancer đang chào giá trung bình $600 cho công việc này

jayofartistika01

Hi sir, It's me.. Thanks ^__^

$600 USD trong 30 ngày
(3 Nhận xét)
3.6