Đã Đóng

Student or amateur mural art

Job Description:

Wall art painting for my shop in Orlando looking for student or amateur.

Kĩ năng: Minh họa, Thiết kế đồ họa, Tranh biếm họa & Phim hoạt hình, Vẽ tranh, Bích họa, 2D Drawing, Thủ công & Mỹ nghệ, Drawing Artist, Local Job, Matte Painting, Oil Painting, Mĩ thuật, Watercolor Painting

Địa điểm: Orlando, United States

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Pine Hills, United States

ID dự án: #35850519