Đang Thực Hiện

flight attendant

Design picture of flight attendant...more details provided later

Kỹ năng: Illustrator

Xem thêm: flight, flight design, flight attendant, attendant, details provided, online picture design editors, project picture design restaurant, picture design tailor shop, shirt picture design, product picture design, casino picture design, picture design, prepress operation picture design

Về Bên Thuê:
( 5 nhận xét ) Astoria, United States

Mã Dự Án: #1025923

Đã trao cho:

memorydictionary

Pls. find PM.

$60 USD trong 2 ngày
(52 Đánh Giá)
6.1

3 freelancer đang chào giá trung bình $48 cho công việc này

iServe

I am an Illustrator... see bid details via PMB:)

$53 USD trong 3 ngày
(49 Đánh Giá)
5.8
Kunhahammad

Let's start!

$30 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0