Đã Đóng

Hand Drawning and Writing

Thích vẽ và viết những thứ dễ thương, trang trí. Tôi muốn phát triển tư duy sáng tạo và tay nghề của mình hơn, làm việc hiệu quả hơn.

Kĩ năng: Illustrator

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Vietnam

ID dự án: #17311856

5 freelancer chào giá trung bình$382 cho công việc này

$250 USD trong 10 ngày
(21 Nhận xét)
5.4
artqueen47

HELLO, I have read Your project description regard LOGO DESIGN (ASAP, I CAN DO IT WITHIN FEW MINUTES) that you been posted . i have grate experience in graphics design so you can check my profile & Portfolio Thêm

$251 USD trong 0 ngày
(90 Nhận xét)
5.0
Blacktask

Hi,I am an expert graphic [login to view URL] me now to get your own [login to view URL] you very much. https://www.freelancer.com/u/Blacktask.

$300 USD trong 2 ngày
(22 Nhận xét)
4.3
$555 USD trong 10 ngày
(1 Nhận xét)
0.1
$555 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0