Đang Thực Hiện

New Project for Katelin83 ONLY

Hello Kathy

This project follows our last communication.

Project detail has been communicated to you already .

Kỹ năng: Illustrator

Xem thêm: project detail, new project, decorbrand, katelin83, detail project, business communication project hbl, integrated marketing communication project, complete project code communication, communication easy project, detail illustrator, communication form project, project illustrator, illustrator project

Về Bên Thuê:
( 18 nhận xét ) POTTSVILLE, Australia

Mã Dự Án: #1075684

1 freelancer đang chào giá trung bình $200 cho công việc này

Katelin83

Hi, should i start tomorrow?

$200 USD trong 14 ngày
(2 Đánh Giá)
2.7