Đã Đóng

Thiết kế mascot thương hiệu

Loại thiết kế: Graphics/Hoạt hình Linh vật

- Thiết kế/Vẽ lại mascot theo yêu cầu (2D)

- Mascot style trưởng thành.

- Ứng viên có khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm đồ họa 2D: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator.

- Chi phí: thương lượng

- Chi tiết: file đính kèm

- Ứng viên quan tâm: Vui lòng gửi CV và Porfolio tới email: Myhalaithi@[login to view URL]

Kĩ năng: Illustrator, Thiết kế logo, Thiết kế đồ họa, Minh họa, Photoshop

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Hà Nội, Vietnam

ID dự án: #26063888

6 freelancer chào giá trung bình$326 cho công việc này

graphicskey0

Hi There, I have read your job description and understand that you need a Illustration Design.I am interested in your project and confident enough to make your dream into reality. Which means you will get a full custo Thêm

$250 USD trong 1 ngày
(177 Nhận xét)
5.9
stargateinfotech

Hi, I am Neeraj, I will design high quality & customized Graphic Design for you. I can deliver drafts within 48 hours.I would be happy to start on your project " Graphic Design " immediately. I have all the necessar Thêm

$450 USD trong 5 ngày
(59 Nhận xét)
5.9
artxpertz89

Hi I have check your description, so you want "Brand mascot design". My self Amardeep Singh a GRAPHIC DESIGNER with 6+ years of experience. I provide you unlimited changes as if you required till your satisfaction. Thêm

$250 USD trong 2 ngày
(59 Nhận xét)
5.7
Kreaytivelions

Hi! I have reviewed your complete description that you need Illustration Design and I am very much confident to reach your expectations and give you 100% satisfaction and quality work. Please visit my portfolio here. Thêm

$255 USD trong 2 ngày
(79 Nhận xét)
4.9
neha1990love

Hi, I have been a deep interest in your requirement for Brand mascot design. I have been coming through with your project detail. I can do 2d Cartoon Mascot, Children Book, Vector Art, Cartoon, portrait design, Story Thêm

$251 USD trong 1 ngày
(9 Nhận xét)
3.6
jhonnysean

Hi As you have mentioned that you need "Logo Design". I can finish it in few hours. I am ready to provide you a Quality work with 101% perfection and satisfaction. We will Provide you :- • First draft as per Timeframe Thêm

$500 USD trong 3 ngày
(2 Nhận xét)
2.5