Đã Đóng

Photo Editing Tools Developer(Image Processing and open CV)

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹25000 cho công việc này

Yasir360

Hello, I'm a professional app developer contact me for further information and to start working on your image editing tools. Thanks, Yasir.A

₹25000 INR trong 7 ngày
(1 Nhận xét)
2.6