Đang Thực Hiện

Image & video object detection

Đã trao cho:

abdelrahman1989

Hired by the Employer

$100 USD trong 5 ngày
(1 Đánh Giá)
2.8