Đã Đóng

Viết phần mềm

Mình cần làm một luận văn về hướng xử lý ảnh, video như sau:

- Bài toán phát hiện làn đường (lane detection, lane tracking) như video sau [url removed, login to view]

- Phát hiện và cảnh báo khi xe vượt quá làn đường, nhận dạng và đo khoảng cách xe đối diện.

- Áp dụng phương pháp Hough Transform với việc nhận diện làn đường, phân tích đặc trưng Haar để nhận dạng xe ô tô.

Do đó mình nghĩ bạn nên chia làm 2 bài riêng như sau:

Bài 1: Bài toán phát hiện làn đường (lane detection, lane tracking) và cảnh báo khi xe vượt quá làn đường như video sau [url removed, login to view] Áp dụng phương pháp Hough Transform với việc nhận diện làn đường. Ở phần này thì mình cần cảnh báo khi xe vượt quá làn đường và màn hình hiển thị "turn right" hay left j j đó.

Bài 2:Nhận dạng và đo khoảng cách xe đối diện áp dụng đặc trưng Haar để nhận dạng xe ô tô.

Mỗi bài đều có tham khảo chi tiết về thuật toán và cách thực hiện là Ok. Đặc biệt là phần giao diện đẹp và dễ sử dụng, phần video bạn có thể down trên mạng về, mình thấy khá nhiều.

Kĩ năng: Ảnh hóa

Xem nhiều hơn: xe com, m&t, h&m, h & m, b&m, youtube vi, xe, vi, PH, kho, haar, giao, chia, hough transform, hough , kho kho, data entry vi t nam, vi t nam teline, i`m boat traducion espa, aspnet code using drag n drop

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Vietnam

ID dự án: #6211206