Đã hoàn thành

Implement New Job Roller Theme

This work requires to remove Job Roller theme and replace it with a new one that will be provided

Kỹ năng: CSS, HTML, Thiết kế trang web, WordPress

Xem thêm: roller, implement theme, job roller, wordpress theme scope work, f8 theme view work, plone theme contract work, rocket theme custom work, installing theme doesnt work joomla, category spoiler premium arthemia theme dont work, theme dont work smartgwt, gwt default theme doesnt work, drupal job convert css html theme, prestashop theme job

Về Bên Thuê:
( 12 nhận xét ) Brighton, United Kingdom

Mã Dự Án: #1633357

Đã trao cho:

msahils

Hired by the Employer

$150 USD trong 21 ngày
(47 Đánh Giá)
5.3