Đang Thực Hiện

Implement New Job Roller Theme

This work requires to remove Job Roller theme and replace it with a new one that will be provided

Kỹ năng: CSS, HTML, Thiết kế trang web, WordPress

Xem thêm: roller, implement theme, job roller, wordpress theme scope work, theme view work, plone theme contract work, rocket theme custom work, theme dont work smartgwt, prestashop theme job

Về Bên Thuê:
( 12 nhận xét ) Brighton, United Kingdom

Mã Dự Án: #1633357

Đã trao cho:

msahils

Hired by the Employer

$150 USD trong 21 ngày
(47 Đánh Giá)
5.3