Đã hoàn thành

Adjust styles on Indesign file - 12 pages

Được trao cho:

tworsandm

Thanks!!!!! Lia

$75 USD trong 3 ngày
(6 Đánh Giá)
4.0

2 freelancer đang chào giá trung bình $83 cho công việc này

eyeondezign

I can do it!

$90 USD trong 2 ngày
(7 Nhận xét)
4.2