Đang Thực Hiện

Adjust styles on Indesign file - 12 pages

Adjust styles on Indesign file - 12 pages as per brief

Kỹ năng: Adobe InDesign

Xem thêm: indesign, indesign file, pages indesign, styles, pages file, working textedit file indesign, html file indesign, magazine pages adobe indesign, file pages, xls file indesign, excel file indesign xml

Về Bên Thuê:
( 81 nhận xét ) Sydney, Australia

Mã Dự Án: #1020333

Đã trao cho:

tworsandm

Thanks!!!!! Lia

$75 USD trong 3 ngày
(6 Đánh Giá)
4.0

2 freelancer đang chào giá trung bình $83 cho công việc này

eyeondezign

I can do it!

$90 USD trong 2 ngày
(7 Đánh Giá)
4.2