Thiết kế dàn trang sách bằng Indesign

Đã Đóng Đã đăng vào 4 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Thiết kế dàn trang sách gồm khoảng 200 trang, khổ 16x24cm.

Thiết kế đơn giản chủ yếu chữ và bảng đã có sẵn.

Có kinh nghiệm thiết kế sách bằng Indesign để in.

Adobe InDesign Book Design

ID dự án: #37005625

Về dự án

8 đề xuất Dự án từ xa 2 tháng trước đang mở

8 freelancer chào giá trung bình$64 cho công việc này

graphicmonster

Hi! Just checked your " Designing book layouts with Indesign " job requirement and I can convert your ideas into digital form. All of my work is based on Unique Concept, Fast Turnaround, Revisions till you satisfie Thêm

$50 USD trong 1 ngày
(13 Nhận xét)
3.9
grafixdot

Dear ! I am confident that I am the perfect fit for your Thiết kế dàn trang sách bằng Indesign project. With 5 years of experience in Book Design and Adobe InDesign, I possess the necessary skills and expertise to del Thêm

$155 USD trong 1 ngày
(5 Nhận xét)
2.9
humartist101

Xin chào!! Bạn cần thiết kế dàn trang sách gồm khoảng 200 trang, khổ 16x24cm? Tôi đã làm việc trên một dự án tương tự và sẽ cung cấp cho bạn công việc chất lượng. Do đó, dự án của bạn sẽ được thực hiện với ngân sách h Thêm

$30 USD trong 1 ngày
(3 Nhận xét)
2.5
AhmyyHere2463

Xin chào!! Bạn có muốn tạo một bố cục sách bao gồm khoảng 200 trang, kích thước 16x24cm không? Tôi rất quan tâm đến dự án này và muốn cung cấp cho bạn các dịch vụ sáng tạo của tôi. Tôi sửa đổi không giới hạn cho đến Thêm

$30 USD trong 1 ngày
(4 Nhận xét)
2.2
harvinder15291

Hello, I looked across your details for Designing book layouts with Indesign. You'll get into the draught pretty quickly. I can take care of all your demands. I'll give it to you in a brief draught. Check examples o Thêm

$40 USD trong 1 ngày
(3 Nhận xét)
1.9
ammarrajput005

Xin chào!! Bạn cần tạo bố cục sách bao gồm khoảng 200 trang, kích thước 16x24cm? Tôi sẽ cho bạn thấy khả năng của mình và cung cấp công việc tốt nhất mà bạn có thể có sự đảm bảo của tôi về nó. Tôi muốn cung cấp dịch Thêm

$30 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
DendiMuharom

Hi, I just read your post. Sounds like you need an expert content writer to finish your piece. I have a background in content writing and have been doing this for 5 years, and can provide you with quality seo content w Thêm

$30 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0