Đang Thực Hiện

Industries resize job

Re-size industries logos to fit various specifications

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa, Minh họa, Illustrator, Thiết kế logo, Photoshop

Xem thêm: job logos, job industries, job resize, image fit background size, logos job, logos size banners, swf fit browser size, industries, resize logos

Về Bên Thuê:
( 48 nhận xét ) Sydney, Australia

Mã Dự Án: #1734435

Đã trao cho:

logodesire

Hired by the Employer

$245 USD trong 5 ngày
(675 Đánh Giá)
7.6