Đã Đóng

PHOTO SHOOT

Job Description:

4-5 HOUR PHOTO SHOOT FOR NEW BUSINESS WEB PAGE and IG, FB, LINKED IN, TWITTER. THEME IS HIGH-END LUXURY, BEAUTY, FASHION

Kĩ năng: Instagram, Quảng cáo trên Facebook, Twitter

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Kansas City, United States

ID dự án: #36235313