Install Something at my Home

Đã Đóng Đã đăng vào May 22, 2015 Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Cần bác nào lắp điều hòa tại Hà Nội, tháo điều hòa cũ và lắp cái mới.

Cài đặt

ID dự án: #7723155

Về dự án

Jun 28, 2015 đang mở

Địa điểm: Hanoi, Vietnam