Đã Đóng

Instant Messenger with Video/Audio/Text

I need program

Instant Messenger with Video/Audio/Text

to add in ny site , tgw site "dating"

does he found ??

Kĩ năng:

Xem nhiều hơn: tgw, video\ , video-audio, video to text, video text, video audio, instant, c# video, c audio, audio, audio to text, audio c, audio + c, audio video text, video audio text, quot messenger, video text program, messenger video, instant messenger program, video video

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Hefa, Israel

ID dự án: #62052

1 freelancer đang chào giá trung bình $100 cho công việc này

kikkiraj

hi i have the project if you send me your requriement i can send u

$100 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0