Đã Đóng

Instant Messenger with Video/Audio/Text

I need program

Instant Messenger with Video/Audio/Text

to add in ny site , tgw site "dating"

does he found ??

Kĩ năng:

Xem nhiều hơn: tgw, video\ , video-audio, video to text, video text, video audio, instant, c# video, c audio, audio, audio to text, audio c, audio + c, audio video text, video audio text, quot messenger, video text program, messenger video, instant messenger program, video video, video need, video found, messenger add, add video, add site dating site

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Hefa, Israel

ID dự án: #62052

1 freelancer đang chào giá trung bình $100 cho công việc này

kikkiraj

hi i have the project if you send me your requriement i can send u

$100 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0